Proponowany program szkolenia ”Zarządzanie produkcją świń" w Danii

7 dni efektywnego szkolenia z zakresu zarządzania produkcją świń ze szczególnym nastawieniem na genetykę DanBred sektor rozrodu i porodówka

Miejsce szkolenia– Dania okolice Odense

Przyjazd do hostelu ,powitanie i przedstawienie planu tygodnia (Porcus)

Wykłady teoretyczne rano i popołudniu

Temat: Produkcja świń w Danii, bioasekuracja,system kontroli zdrowia SPF, dobrostan świń

Wykłady teoretyczne rano i popołudniu

Temat: Zarządzanie I choroby w sektorze porodowym Zarządzanie I choroby w sektorze warchlaków , Zarządzanie I choroby w sektorze tuczu

Wykłady teoretyczne rano i popołudniu

Temat: Zarządzanie i choroby w sektorze macior/rozród

Bez wykładów.Możliwość zwiedzania/czas wolny.Przerwa wynika z obowiązkowego w Danii 48h okresu downtime przed wejściem na fermy pracujące w systemie SPF.

Niedziela wieczór Transport do ferm

1.Dzień fermowy

Temat : Zarządzanie w sektorze macior/rozród

2.Dzień fermowy

Temat: : Zarządzanie w sektorze macior/rozród

3.Dzień fermowy Zarządzanie w sektorze macior/rozród

4.Dzień fermowy
Temat: Zarządzanie w sektorze warchlaków oraz tuczników

Czwartek popołudnie/wieczór
Podsumowanie tygodnia/pytania

Zakwaterowanie w hostelu młodzieżowym Youth Hostel. Śniadania,obiady oraz kolacje wliczone w cenę kursu. Wykłady teoretyczne będą prowadzone w sali przy hostelu. Transport z hostelu na fermy oraz między fermami we własnym zakresie.

Termin szkolenia do ustalenia po zainteresowaniu minimum 6 osób

Tematy wykładów są jedynie propozycją prowadzących. Istnieje możliwość zmiany tematyki wykładów jednak zawsze w zakresie tematyki danego kursu czyli w tym przypadku zarządzania produkcją.

Close Menu