Polski

O Nas

Paweł Wróbel

lek.wet. specjalista chorób trzody chlewnej i rozrodu zwierząt


Członek PTNW (Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych) sekcja hyopatologiczna

EAPHM- European Association of Porcine Health Management -członek Europejskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Specjalistów Zarządzania Zdrowiem Swiń

AASV- American Association of Swine Veterinarians –członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Specjalistów Chorób Trzody Chlewnej

Współpraca z „ Hoduj z głową”

Współpraca z "Top agrar"

Współparaca z "Trzoda chlewna"


Miejsce zamieszkania-Polska Krotoszyn Wielkopolska

Zawód: Niezależny konsultant produkcyjno-weterynaryjny SVC

Wiek: 33 lata

Język obcy

 • angielski w mowie i piśmie
 • rosyjski w mowie

Ukończenie studiów-2004 r Akademia Rolnicza we Wrocławiu wydział Medycyna Weterynaryjna

2004-2006- lekarz weterynarii OHZZ Chodeczek 1000 macior w cyklu zamkniętym,gdzie byłem odpowiedzialny między innymi za:

 • leczenie zwierząt
 • układanie programów profilaktycznych
 • monitoring stada-kliniczny,serologiczny
 • analiza wyników produkcyjnych fermy

2006-2008- koordynator weterynaryjny w PIC Polska Sp. z o.o. odpowiedzialny za:

 • monitoring zdrowotny stad namnażających dla PIC Polska
 • analiza wyników produkcyjnych ferm
 • przeprowadzanie urzędowych kwarantann i wysyłki zwierząt hodowlanych do Rosji na Ukrainę,Białoruś i inne.

2008uzyskanie tytułu Specjalista Chorób Trzody Chlewnej i zaraz potem Specjalista Rozrodu Zwierząt

2008-2010— kierownik gabinetu weterynaryjnegoGabinet Weterynaryjny Poldanor SA.” przy Poldanor SA. i potem również Specjalista ds. Produkcji Trzody Chlewnej gdzie byłem odpowiedzialny między innymi za:

Stacja knurów około 80 knurów

 • monitoring zdrowotny knurów
 • pobieranie nasienia-nadzór
 • ocena nasienia i produkcja dawek inseminacyjnych-nadzór
 • wdrażanie programów profilaktycznych
 • analiza wyników produkcyjnych stacji
 • nadzór nad produkcją i wdrażanie SOP Standard Operation Procedures-Standardowe Procedury Produkcyjne

Fermy mateczne-18000 macior a w tym ferma zarodowa około 200 macior,ferma namnażająca około 800 macior i fermy towarowe około 17000 (od 1600 do 4100 sztuk w każdej) macior w systemie multiside production

 • genetyka (PIC i Danbred)
 • monitoring zdrowotny stada
 • wdrażanie programów profilaktycznych
 • analiza wyników produkcyjnych ferm matecznych
 • nadzór nad produkcją i wdrażanie SOP Standard Operation Procedures-Standardowe Procedury Produkcyjne
 • programy lecznicze

Fermy warchlakowe około 12000 sztuk i tuczarnie około 20000 sztuk

 • monitoring zdrowotny stada
 • wdrażanie programów profilaktycznych
 • analiza wyników produkcyjnych ferm produkcyjnych
 • nadzór nad produkcją i wdrażanie SOP Standard Operation Procedures-Standardowe Procedury Produkcyjne
 • programy lecznicze

Podczas pracy jako tzw. korporacyjny lekarz weterynarii uczestniczyłem w wielu kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą kraju (Hiszpania,Niemcy,Dania i inne) Jestem uczestnikiem większości kluczowych wydażeń branżowych takich jak AASV annual meeting (Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Specjalistów Chorób Trzody Chlewnej),IPVS meeting (Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Specjalistów Chorób Trzody Chlewnej),ESPHM meeting Europejskie Sympozjum Specjalistów Zarządzania Zdrowiem Świń i wiele innych.

2010 i do teraz- niezależny konsultant produkcyjno- weterynaryjny SVC